Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na usługę ubezpieczenia majątku od odpowiedzialności cywilnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na usługę ubezpieczenia majątku od odpowiedzialności cywilnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 07/11/2013 o godz. 08:26. Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 07.11.2013r., mający wewnętrzny numer referencyjny: 2013-151080. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań:Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Dz.U.U.E. w dniu 07.11.2013r. (2013-11-07 08:42)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. (2013-11-12 06:31)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2013-11-12 06:31)
 • Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ (2013-11-12 06:31)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ (2013-11-12 06:31)
 • Załącznik nr 1 do oferty (2013-11-12 06:32)
 • Załącznik nr 2 do oferty (2013-11-12 06:32)
 • Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 5 (2013-11-12 06:32)
 • Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ (2013-11-12 06:32)
 • Załączniki nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa (2013-11-12 06:32)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - załącznik nr 9 (2013-11-12 06:33)
 • Załącznik 10 - wykaz osób (2013-11-12 06:33)
 • Załącznik 11 -oświadczenie (2013-11-12 06:33)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2013-11-27 10:22)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-12-18 13:03)
 • Informacja z otwarcia ofert (2013-12-18 13:03)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2013-12-18 13:03)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 04.01.2014r. (2014-01-07 08:04)