Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych do powierzchni małych i dużych, narzędzi, sprzętu medycznego, dezynfekcji maszynowej oraz środków do dezynfekcji skóry i błon śluzowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych do powierzchni małych i dużych, narzędzi, sprzętu medycznego, dezynfekcji maszynowej oraz środków do dezynfekcji skóry i błon śluzowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 05/11/2013 o godz. 11:27. Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został żłożony w dniu 05.11.2013r., mający wewnętrzny numer referencyjny: 2013-149837. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. W dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie przekazane do Dz.U.U.E w dniu 05.11.2013 (2013-11-05 11:37)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 06.11.2013 (2013-11-06 10:58)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2013-11-06 10:58)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2013-11-06 10:59)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2013-11-06 10:59)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2013-11-06 11:00)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa (2013-11-06 11:00)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2013-11-06 11:00)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2013-12-05 13:06)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-01-27 12:44)
 • Informacja z otwarcia ofert (2014-01-27 12:44)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2014-01-27 12:45)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2014-02-25 12:50)