Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 31/10/2013 o godz. 13:24. Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 31.10.2013r., mający wewnętrzny numer referencyjny: 2013-148393. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań:Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 31.10.2013r. (2013-10-31 13:33)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. 05.11.2013r. (2013-11-05 10:53)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2013 (2013-11-05 10:54)
 • Formularz ofertowy (2013-11-05 10:54)
 • Wzór umowy (2013-11-05 10:54)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (2013-11-05 10:54)
 • Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 5 (2013-11-05 10:54)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2013-11-05 10:55)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2013-11-05 10:55)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-12-16 12:32)
 • Informacja z otwarcia ofert (2013-12-16 12:32)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2013-12-16 12:32)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 02.01.2014 (2014-01-02 11:45)