Dostawa sprzętu jedmorazowego dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii oraz Pracowni Chorób Serca i Naczyń WSM im. J. Strusia w Poznaniu

`W zwiazku z problemami technicznymi strony internetowej zamawiającego ponownie zamieszczamy przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego dla Bloku Operacyjnego kardiochirurgii oraz Pracowni Chorób Serca i Naczyń Jednocześnie przesuwajac termin składania i otwarcia ofert na dzień 31.10.2013r.  godziny pozostają bez zmian. 

Za powyższe przepraszamy.


ZAŁĄCZNIKI

 • 1. SIWZ sprzęt (2013-10-21 09:42)
 • 2. Formularz sprzęt med kardiochir (2013-10-21 09:42)
 • 3. Wzór umowy sprz med kardiochir (2013-10-21 09:42)
 • Zalacznik_nr_3_i_4_do_SIWZ-_oswiadczenie_z_art._22_i_24 (2013-10-21 09:43)
 • zał druki zastrzeżone (2013-10-21 09:43)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2013-10-21 09:43)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 17.10.2013r. (2013-10-21 09:43)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.10.2013r. (2013-10-21 09:50)
 • 6. Wyjaśnienia 1 (2013-10-25 11:59)
 • 1. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2013-12-05 12:28)
 • 3. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE - 2 (2013-12-11 11:04)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02.01.2014 (2014-01-02 11:44)