Dostawa endoprotez cementowanych, dwukłykciowych, hypoalergicznych stawu kolanowego, spacerów oraz cementu kostnego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu WSM im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 200.000 euro na dostawę endoprotez cementowanych, dwukłykciowych, hypoalergicznych stawu kolanowego, spacerów oraz cementu kostnego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 18.10.2013r. o godz  09:21

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 18.10.2013r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Implanty ortopedyczne

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie wstępne o zamówieniu 18.10.2013 (2013-10-18 09:49)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 22.10.2013 (2013-10-22 09:26)
 • 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - ENDOPROTEZY (2013-10-22 09:26)
 • 2. formularz ofertowy (2013-10-22 09:26)
 • 2a. formularz ofertowy (2013-10-22 09:26)
 • 3.WZOR_UMOWY endoprotezy (2013-10-22 09:26)
 • 4_zał druki zastrzeżone (2013-10-22 09:26)
 • 5. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2013-10-22 09:26)
 • 6. Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2013-10-22 09:27)
 • 6. Zmiana SIWZ (2013-11-12 10:19)
 • 8. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2013-12-03 09:11)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 16.12.2013 (2013-12-16 09:55)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17.12.2013 (2013-12-17 09:19)