Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na dostawę sterylnych wyrobów medycznych do Anestezjologii dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na dostawę sterylnych wyrobów medycznych do Anestezjologii dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 14/10/2013 o godz. 12:37. Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został żłożony w dniu 14.10.2013r., mający wewnętrzny numer referencyjny: 2013-139028. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:   PL-Poznań: Przyrządy do anestezji. W dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie przekazane do Dz.U.U.E w dniu 14.10.2013 (2013-10-14 12:47)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 16.10.2013 (2013-10-16 09:56)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2013-10-16 09:57)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2013-10-16 09:57)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2013-10-16 09:57)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2013-10-16 09:58)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa (2013-10-16 09:58)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2013-10-16 09:58)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2013-11-06 14:01)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-11-29 13:56)
 • Informacja z otwarcia ofert (2013-11-29 13:56)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2013-11-29 13:56)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2014-01-03 13:06)