Przeatrg nieograniczony powyżej 200.000 euro na świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul.Szwajcarskiej 3 w Poznaniu wraz z wynajmem pomieszczeń i dzierżawą urządzeń-wyposażenia pralni.

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 200.000 EURO na świadczenie usług prania bielizny szpitalnej na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu wraz z wynajmem pomieszczeń i dzierżawą urządzeń –wyposażenia pralni OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 05.09.2013r. o godzinie 12:51 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.05.09.2013r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Usługi prania i czyszczenia na sucho W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • ENOTICES_magdag-2013-120258-F02-PL (2013-09-05 13:07)
 • 2013-OJS174-300840-pl PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (2013-09-08 18:38)
 • 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2013-09-08 18:38)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ.doc OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (2013-09-08 18:38)
 • Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (2013-09-08 18:40)
 • Załącznik nr 3 Umowa - pranie (2013-09-08 18:40)
 • Załącznik nr 4 Umowa -dzierżawy (2013-09-08 18:40)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz Usług do SIWZ (2013-09-08 18:40)
 • Załącznik nr 6 i 7 - Oświadczenia z art. 22 i 24 do SIWZ (2013-09-08 18:40)
 • Załącznik nr 8 -wykaz środków pioracych i dezynf. do SIWZ (2013-09-08 18:41)
 • Załącznik nr 9 - oświadczenie o grupie kapitałowej do SIWZ (2013-09-08 18:41)
 • Załącznik nr 10- wykaz urządzeń pralni (2013-09-08 18:41)
 • Załącznik nr 11 - Schemat pralni (2013-09-08 18:41)
 • Zawiadomienie o wniesieniu odwołania (2013-09-16 13:37)
 • (Odwołujący.tif) (2013-09-16 13:37)
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (2013-10-17 11:56)
 • notice (2013-10-17 11:56)
 • 2013-OJS203-351615-pl.pdf Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (2014-01-08 11:54)