Dostawa endoprptez bezcementowych, cementowanych oraz zestawu do transfuzji zwrotnej krwi dla potrzeb Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu WSM im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 200.000 euro na dostawę endoprotez bezcementowych, cementowanych oraz zestawu do transfuzji zwrotnej krwi dla potrzeb Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 05.09.2013r. o godz  09:50

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 05.09.2013r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Protezy ortopedyczne

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 05.09.2013 (2013-09-05 10:07)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 06.09.2013 (2013-09-06 09:33)
 • 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - ENDOPROTEZY (2013-09-06 09:34)
 • 2. formularz ofertowy pakiet 1 (2013-09-06 09:34)
 • 3. formularz ofertowy pakiet 2 (2013-09-06 09:34)
 • 4. formularz ofertowy pakiet 3 (2013-09-06 09:34)
 • 5.WZOR_UMOWY endoprotezy (2013-09-06 09:34)
 • 6_zał druki zastrzeżone (2013-09-06 09:34)
 • 7. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2013-09-06 09:35)
 • 8. Wyjaśnienia 1 (2013-10-01 11:07)
 • 9. Wyjaśnienia 2 (2013-10-09 13:11)
 • 12. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2013-10-18 13:28)
 • Ogłoszenie wstępne o udzieleniu zamówienia 31.10.2013 (2013-10-31 12:30)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12.11.2013r (2013-11-12 12:51)