Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp na dostawę odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów immunochemicznych dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE (do 20%) do umowy nr 343/2012 z 07.12.2012r.


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (2013-07-02 08:51)