Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na dostawę płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz akcesoriów i leków do ich przygotowania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 24/06/2013 o godz. 11:17. Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został żłożony w dniu 24.06.2013r., mający wewnętrzny numer referencyjny: 2013-084155. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Roztwory lecznicze. W dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Dz.U.U.E w dniu 24.06.2013 (2013-06-24 11:27)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 26.06.2013 (2013-06-26 10:57)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2013-06-26 10:57)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2013-06-26 10:58)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2013-06-26 10:58)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2013-06-26 10:58)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2013-06-26 10:59)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2013-07-23 12:52)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-08-14 14:16)
 • Informacja z otwarcia ofert (2013-08-14 14:16)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2013-08-14 14:17)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.08.2013r. (2013-08-21 13:47)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013-09-12 10:41)