DI-381117/2013 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w sprawie wykonania dokumentacji projektowej

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 500 KW na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia  w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3” .

 

Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w załączonych dokumentach :

  1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr DI-381117/2013

oraz

  1. Załącznik Nr 1 -  Mapa terenu Szpitala

 

Kontakt :

telefon       61 87 39 291

e-mail       inwestycje@szpital-strusia.poznan.pl


ZAŁĄCZNIKI

  • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr DI-381117/2013 (2013-06-20 11:10)
  • Załącznik Nr 1 - Mapa terenu Szpitala (2013-06-20 11:11)
  • Zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania (2013-07-12 14:07)
  • Opinia UZP www.uzp.gov.pl_cmsws_page__PD;694 (2013-07-12 14:09)
  • Wyrok KIO 252-12 z dnia 21.02.2012 (2013-07-12 14:10)
  • Informacja o wyborze oferty (2013-08-28 11:15)
  • Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu (2013-08-28 11:16)