Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podtsawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Pzp na obsługę serwisową rezonansu magnetycznego MAGNETOM AVANTO n/s 27318 i aparatów rtg, w tym: Syngo MultiModality Workplace n/s 3280, zestawu rentgenowskiego Siregraph CF n/s 1257 oraz przewoźnego aparatu rtg Polymobil Plus n/s 10061 stanowiących wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 203088-2013-2 (2013-05-24 13:49)