Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na dostawę implantów i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na dostawę implantów i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 17.05.2013r. o godz. 11:59. Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został żłożony w dniu 17.05.2013r., mający wewnętrzny numer referencyjny: 2013-066824. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Implanty chirurgiczne. W dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DZ.U.U.E. w dniu 17.05.2013r. (2013-05-17 12:07)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E. (2013-05-20 08:58)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2013 (2013-05-20 08:58)
 • Formularz ofertowy 13 (2013-05-20 08:58)
 • Projekt umowy (2013-05-20 08:58)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ - oświadczenia z art. 22 i 24 (2013-05-20 08:58)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2013-05-20 08:59)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2013-05-29 09:07)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2013-06-11 10:48)
 • Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-07-08 14:13)
 • Informacja z otwarcia ofert (2013-07-08 14:13)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2013-07-08 14:13)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w TED w dniu 01.08.2013r. (2013-08-01 10:19)