Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na dostawę środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 09.05.2013r. o godz. 10:11. Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został żłożony w dniu 09.05.2013r., mający wewnętrzny numer referencyjny: 2013-062674. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Odczynniki i środki kontrastowe. W dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej



ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Dz. U.U.E. w dniu 09.05.2013r. (2013-05-09 10:44)
 • Ogłoszenie o zamówieniu środki k. 13.05.2013r (2013-05-13 07:59)
 • 0. SIWZ ŚR. KONTRASTOWE 2013 (2013-05-13 08:00)
 • 1. fORMULARZ OFERTOWY 13 (2013-05-13 08:00)
 • 2. Wzór umowy 2013 (2013-05-13 08:00)
 • 4. Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2013-05-13 08:00)
 • 5. Załącznik nr 5 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2013-05-13 08:00)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-06-26 14:24)
 • Informacja z otwarcia ofert (2013-06-26 14:25)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2013-06-26 14:25)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013-08-02 11:55)