Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 10 000 000,00 PLN na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 01.03.2013r. o godz. 13:42 Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 01.03.2013r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED - http://ted.europa.eu/ pod nazwą: PL-Poznań: Usługi udzielania kredytu W dniu publikacji tego ogłoszenie, Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, oświadczenia i inne, zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 01.03.2013r. (2013-03-01 13:56)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. dniu 06.03.2013r. (2013-03-06 09:50)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 13 (2013-03-06 09:50)
 • Formularz ofertowy (2013-03-06 09:51)
 • Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ (2013-03-06 09:51)
 • Bilans za lata 2010-2011 (2013-03-06 09:51)
 • Bilans za lata 2011-2012 (2013-03-06 09:51)
 • Rachunek zysków i strat 2010-2011 (2013-03-06 09:51)
 • Rachunek zysków i strat 2011-2012 (2013-03-06 09:52)
 • Zaświadczenie ZUS (2013-03-06 09:52)
 • Zaświadczenie US - 1 strona (2013-03-06 09:52)
 • Zaświadczenie US - 2 strona (2013-03-06 09:52)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2013-03-22 12:00)
 • Załącznik nr 1 do wyjaśnień - Regon (2013-03-22 12:01)
 • Załącznik nr 2 do wyjaśnień - NIP (2013-03-22 12:01)
 • Załącznik nr 3 do wyjaśnień - Statut (2013-03-22 12:01)
 • Załącznik nr 3 do wyjaśnień - Struktura organizacyjna (2013-03-22 12:01)
 • Załącznik nr 4 do wyjaśnień - zestawienie realizacji kontraktów (2013-03-22 12:01)
 • Załącznik nr 5 do wyjasnień - wywiad z Zakładem Opieki (2013-03-22 12:01)
 • Załącznik nr 6 do wyjaśnień - sprawozdanie z działalności 2012 (2013-03-22 12:01)
 • Załącznik nr 7 do wyjaśnień - KRS (2013-03-22 12:02)
 • Załącznik nr 8 do wyjaśnień - opinia Rady Społecznej (2013-03-22 12:02)
 • Załacznik nr 9 (2013-03-22 14:20)
 • Załacznik nr 10 (2013-03-22 14:21)
 • Załącznik nr 11 do wyjaśnień - uchwała RMP (2013-03-22 14:21)
 • Załącznik nr 12 do wyjaśnień - prognozy finansowe (2013-03-22 14:21)
 • Załącznik nr 13 do wyjaśnień - sprawozdanie finansowe za 2012r. (2013-03-22 14:22)
 • Załącznik nr 14 do wyjaśnień - zaświadczenie (2013-03-22 14:22)
 • Załącznik nr 15 do wyjaśnień - uchwała RMP (2013-03-22 14:22)
 • Załącznik nr 16 do wyjaśnień - struktura wiekowa zobowiązań (2013-03-22 14:22)
 • Załącznik nr 9 do wyjaśnień - część 1 (2013-03-25 10:45)
 • Załącznik nr 9 do wyjaśnień - część 2 (2013-03-25 10:45)
 • Załącznik nr 9 do wyjaśnień - część 3 (2013-03-25 10:45)
 • Załącznik nr 9 do wyjaśnień - część 4 (2013-03-25 10:45)
 • Załącznik nr 9 do wyjaśnień - część 5 (2013-03-25 10:46)
 • Załącznik nr 10 do wyjaśnień - część 1 (2013-03-25 10:46)
 • Załącznik nr 10 do wyjaśnień - część 2 (2013-03-25 10:46)
 • Załącznik nr 10 do wyjaśnień - część 3 (2013-03-25 10:46)
 • Załącznik nr 10 do wyjaśnień - część 4 (2013-03-25 10:46)
 • 9. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2013-03-27 13:03)
 • 9. Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (2013-03-28 10:41)
 • 9. Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ (2013-04-02 13:50)
 • Załącznik nr 1 do wyjaśnień nr 4 - część 1 (2013-04-02 13:51)
 • Załącznik nr 1 do wyjaśnień nr 4 - część 2 (2013-04-02 13:51)
 • Załącznik nr 1 do wyjaśnień nr 4 - część 3 (2013-04-02 13:51)
 • 9. Wyjaśnienia nr 5 do SIWZ (2013-04-05 07:14)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2013-04-15 13:47)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013-06-24 07:55)