PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 200.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programach zdrowotnych (lekowych) leczenia RZS,MIZS i ZZSK dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 200.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programach zdrowotnych (lekowych) leczenia RZS,MIZS i ZZSK

 

dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

im. J. Strusia w Poznaniu

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 15.02.2013r. o godzinie 13:38

Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.15.02.2013r.

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Różne produkty lecznicze

W dniu publikacji tego ogłoszenia,  Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • ENOTICES_magdag-2013-023797-F02-PL (2013-02-15 13:46)
  • 2013-OJS036-057056-pl Publikacja ogłoszenia o zamówieniu (2013-02-20 14:51)
  • 4._Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_ (2013-02-20 14:51)
  • 6. Formularz ofertowy (2013-02-20 14:51)
  • 7. PROJEKT Umowy (2013-02-20 14:51)
  • 8. Zalaczniki do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2013-02-20 14:51)
  • 9. Załącznik . druk zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2013-02-20 14:51)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2013-04-02 14:11)
  • 10.ARKUSZ wstępnej oceny ofert streszczenie oceny i porównian ofert (2013-04-02 14:12)
  • ENOTICES_magdag-2014-001472-F03-PL (2014-01-07 10:30)