PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 200.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 200.000 EURO

na dostawę leków stosowanych w programie lekowym

leczenia stwardnienia rozsianego (SM)

dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

im. J. Strusia w Poznaniu

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 14.02.2013r. o godzinie 13:02

Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.14.02.2013r.

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Różne Produkty lecznicze

W dniu publikacji tego ogłoszenia,  Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • 10. ENOTICES_magdag-2013-022977-F02-PL (2013-02-14 13:12)
  • 2013-OJS035-055400-pl PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (2013-02-19 10:19)
  • 4._Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_ (2013-02-19 10:19)
  • 5. FORMULARZ OFERTOWY (2013-02-19 10:19)
  • 6. PROJEKT UMOWY (2013-02-19 10:19)
  • 7. druk zastrzeż.inf. (2013-02-19 10:20)
  • 8. Zalaczniki do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2013-02-19 10:20)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2013-03-29 10:41)
  • 11. INFORMACJA DOT ZŁOŻONYCH OFERT. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT (2013-03-29 10:41)
  • ENOTICES_magdag-2014-001358-F03-PL (2014-01-07 09:05)