PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 200.000 EURO na dostawę STYMULATORÓW SERCA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ KARDIOWERTERÓW – DEFIBRYLATORÓW Z WYPOSAŻENIEM dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 200.000 EURO

na dostawę

STYMULATORÓW SERCA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

ORAZ KARDIOWERTERÓW – DEFIBRYLATORÓW Z WYPOSAŻENIEM

dla potrzeb

Pracowni Badań Serca i Naczyń

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 08.02.2013r. o godzinie 14:27

Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.08.02.2013r.

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Stymulatory

W dniu publikacji tego ogłoszenia,  Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • ENOTICES_magdag-2013-020377-F02-PL (2013-02-08 14:41)
 • 2013-OJS031-048733-pl PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (2013-02-13 12:45)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_stymulatory kardiowertery (2013-02-13 12:45)
 • Pakiet 1. Formularz ofertowy (2013-02-13 12:45)
 • Pakiet 2 Formularz ofertowy (2013-02-13 12:46)
 • Pakiet 3. Formularz ofertowy (2013-02-13 12:46)
 • Pakiet 4. Formularz ofertowy (2013-02-13 12:46)
 • Pakiet 5. Formularz ofertowy (2013-02-13 12:46)
 • Pakiet 6. Formularz ofertowy (2013-02-13 12:46)
 • Pakiet 7 Formularz ofertowy. (2013-02-13 12:46)
 • Pakiet 8 Formularz ofertowy. (2013-02-13 12:46)
 • Pakiet 9 Formularz ofertowy. (2013-02-13 12:47)
 • Pakiet 10 Formularz ofertowy . (2013-02-13 12:47)
 • Pakiet 11 Formularz ofertowy. (2013-02-13 12:47)
 • Pakiet 12 Formularz ofertowy . (2013-02-13 12:47)
 • Pakiet 13 Formularz ofertowy (2013-02-13 12:48)
 • Pakiet 14 Formularz ofertowy (2013-02-13 12:48)
 • Pakiet 15 Formularz ofertowy. (2013-02-13 12:48)
 • Pakiet 16 Formularz ofertowy. (2013-02-13 12:48)
 • Pakiet 17 Formularz ofertowy (2013-02-13 12:48)
 • Pakiet 18 Formularz ofertowy. (2013-02-13 12:49)
 • Pakiet 19 Formularz ofertowy (2013-02-13 12:49)
 • Pakiet 20 Formularz ofertowy (2013-02-13 12:49)
 • Pakiet 21 Formularz ofertowy (2013-02-13 12:49)
 • Pakiet 22 Formularz ofertowy (2013-02-13 12:49)
 • Pakiet 23 Formularz ofertowy (2013-02-13 12:50)
 • Pakiet 24 Formularz ofertowy (2013-02-13 12:50)
 • 5. projekt um stymulatory kardiowertery (2013-02-13 12:50)
 • 6. Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2013-02-13 12:50)
 • 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2013-02-13 12:50)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2013-03-15 12:35)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2013-04-04 13:56)
 • INFORMACJA Zał 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2013-04-04 13:56)
 • INFORMACJA Zał 2 INFORMACJA O PUNKTACJI PRZYZNANEJ OFERTOM (2013-04-04 13:56)
 • ENOTICES_magdag-2014-001673-F03-PL (2014-01-07 12:52)