Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na dostawę opatrunków standardowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 30.01.2013r. o godz 12:24 Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 30.01.2013r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą: PL-Poznań: Opatrunki w dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Dz. U.U.E w dniu 30.01.2013 (2013-01-30 12:45)
 • Ogłoszenie opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 01.02.2013 (2013-02-01 10:01)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2013-02-01 10:02)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2013-02-01 10:05)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2013-02-01 10:10)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2013-02-01 10:10)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2013-02-01 10:10)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2013-02-27 14:02)
 • Sprostowanie do wyjaśnień nr 1 z dnia 27.02.2013r. (2013-03-06 10:54)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-04-03 13:26)
 • Informacja z otwarcia ofert (2013-04-03 13:26)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2013-04-03 13:26)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013-05-20 08:32)