Przetarg nieograniczony powyżej 200.000 euro na dostawę leków stosowanych w programach LEKOWYCH:Leczenia przewlekłego WZW typu B i Leczenia przewlekłego WZW typu B i C dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 200.000 EURO

na dostawę leków stosowanych w programach LEKOWYCH:

1/  Leczenia  przewlekłego WZW typu B 

oraz

2/  Leczenia przewlekłego WZW typu B i C

 

dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

im. J. Strusia w Poznaniu

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 29.01.2013r. o godzinie 14:03

Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.29.01.2013r.

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne

W dniu publikacji tego ogłoszenia,  Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • ENOTICES_magdag-2013-014365-F02-PL (2013-01-29 14:12)
 • 2013-OJS021-032722-pl PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU TED (2013-01-30 11:00)
 • 4._Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_-_leki WZW_2013 (2013-01-30 11:00)
 • 5. FORMULARZ OFERTOWY (2013-01-30 11:00)
 • 6. PROJEKT UMOWY (2013-01-30 11:01)
 • 7. druk zastrzeż.inf. (2013-01-30 11:01)
 • 8. Zalaczniki do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2013-01-30 11:01)
 • ENOTICES_magdag-2013-022394-F14-PL (2013-02-13 13:29)
 • 2013-OJS034-052679-pl PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA (2013-02-18 08:30)
 • 10._Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_-_leki WZW_2013 po zmianie (2013-02-18 08:30)
 • 11. FORMULARZ OFERTOWY po zmianie (2013-02-18 08:30)
 • 12. PROJEKT UMOWY po zmianie (2013-02-18 08:30)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2013-03-04 13:45)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2013-03-13 14:57)
 • 10.INFORMACJA DOT ZŁOŻONYCH OFERT. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT (2013-03-13 14:57)
 • 905-2014.html ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2014-01-02 14:13)
 • FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2014-01-03 14:36)