Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 Euro na dostawę sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu i stentowania tętnic szyjnych dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 10.01.2013r. o godz 13:43 Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 10.01.2013r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą: PL-Poznań: Wyroby do angiografii w dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w dniu 10.01.2013 (2013-01-10 13:49)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 15.01.2013 (2013-01-15 13:34)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - sprzęt do embolizacji 2013 (2013-01-15 13:34)
 • Formularz ofertowy embolizacja (2013-01-15 13:35)
 • Wzór umowy sprzęt do embolizacji (2013-01-15 13:35)
 • Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2013-01-15 13:35)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2013-01-15 13:35)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2013-02-12 12:16)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-03-04 13:14)
 • Informacja z otwarcia ofert (2013-03-04 13:14)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2013-03-04 13:14)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 29.03.2013r. w Dz.U.U.E. (2013-03-29 10:28)