Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 20.12.2012r. o godz 13:48

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 20.12.2012r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Różne produkty lecznicze

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do DZ.U.E. w dniu 20.12.2012r. (2012-12-20 13:56)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.E. w dniu 27.12.2012r. (2012-12-27 11:36)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2012-12-27 11:36)
 • Formularz ofertowy (2012-12-27 11:38)
 • Wzór umowy (2012-12-27 11:38)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ - oświadczenia z art 22 i 24 (2012-12-27 11:38)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2012-12-27 11:38)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2013-01-22 13:52)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-02-22 12:54)
 • Informacja z otwarcia ofert (2013-02-22 12:55)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2013-02-22 12:55)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane do Dz.U.E. w dniu 17.04.2013r. (2013-04-17 12:22)