Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1a ustawy PZP na dostawę rozszerzenia funkcjonującego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia zintegrowanego systemu informatycznego o moduł system identyfikacji pacjenta (SIN) wraz z wdrożeniem


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (2012-12-20 13:15)