Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do krążenia pozaustrojowego dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii WSM im. J Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 200.000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 13.12.2012r. o godz 10:17

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 13.12.2012r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Pozaustrojowe układy krązenia

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • ENOTICES_marzenna-2012-172008-F02-PL (2012-12-13 10:35)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 18.12.2012r. (2012-12-18 09:43)
 • 29. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2012-12-18 09:43)
 • 30. Wzór umowy (2012-12-18 09:43)
 • 31_zał druki zastrzeżone (2012-12-18 09:44)
 • 32. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-12-18 09:44)
 • 1. F O PAKIET 1 (2012-12-18 09:44)
 • 2. F O PAKIET 2 (2012-12-18 09:44)
 • 3. FO PAKIET 3 (2012-12-18 09:45)
 • 4. FO PAKIET 4 (2012-12-18 09:45)
 • 5. F O PAKIET 5 (2012-12-18 09:45)
 • 6. FO PAKIET 6 (2012-12-18 09:45)
 • 7. F O PAKIET 7 (2012-12-18 09:45)
 • 8. F O PAKIET 8 (2012-12-18 09:45)
 • 9. F O PAKIET 9 (2012-12-18 09:45)
 • 10. F O PAKIET 10 (2012-12-18 09:46)
 • 11. F O PAKIET 11 (2012-12-18 09:46)
 • 12. F O PAKIET 12 (2012-12-18 09:46)
 • 13. F O PAKIET 13 (2012-12-18 09:46)
 • 14. F O PAKIET 14 (2012-12-18 09:46)
 • 15 F O PAKIET 15 (2012-12-18 09:46)
 • 16. F O PAKIET 16 (2012-12-18 09:46)
 • 17. F O PAKIET 17 (2012-12-18 09:47)
 • 18. F O PAKIET 18 (2012-12-18 09:47)
 • 19. F O PAKIET 19 (2012-12-18 09:47)
 • 20. F O PAKIET 20 (2012-12-18 09:47)
 • 21. F O PAKIET 21 (2012-12-18 09:47)
 • 22. F O PAKIET 22 (2012-12-18 09:47)
 • 23. F O PAKIET 23 (2012-12-18 09:47)
 • 24. FO PAKIET 24 (2012-12-18 09:48)
 • 25. F O PAKIET 25 (2012-12-18 09:48)
 • 26. F O PAKIET 26 (2012-12-18 09:48)
 • 27. F O PAKIET 27 (2012-12-18 09:48)
 • 28. F O PAKIET 28 (2012-12-18 09:48)
 • 33. wyjaśnienia 1 (2013-01-10 12:33)
 • Załącznik do wyjasnień 2 pyt. 16 (2013-01-10 12:45)
 • Załącznik do wyjaśnień 1 pyt. 9 (2013-01-10 12:45)
 • 14. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2013-02-18 14:04)
 • 43. ZESTAWIENIE CENOWO JAKOŚCIOWE (2013-02-18 14:04)
 • 15. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE 2 (2013-02-20 09:45)
 • 2. ODRZUCENIE Oferty Medtronik (2013-02-20 09:45)
 • 2.Uniewaznienie pakietu 11 (2013-02-20 09:45)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15.03.2013 (2013-03-15 09:51)