Dostawa drobnego sprzętu dla kardiologii inwazyjnej ( koronografii i PTCA chorych stabilnych i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO

Przetarg nieograniczony powyżej 200.000 euro na dostawę drobnego sprzętu dla kardiologii inwazyjnej (koronografiii i PTCA chorych stabilnych i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 09.11.2012r. o godz 12:46

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 09.11.2012r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Wyroby do angiografii

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 09.11.2012 (2012-11-09 12:58)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 14.11.2012r. (2012-11-14 09:33)
 • 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - KORO (2012-11-14 09:33)
 • 2. Wzor_umowy - KORO (2012-11-14 09:33)
 • 3. FO 1-_zest_do_PTCA (2012-11-14 09:33)
 • 4. FO 2 impl.sten.plan. (2012-11-14 09:34)
 • 5. FO 3 _zest. PTCA zm.tt.kręt. (2012-11-14 09:34)
 • 6. FO 4 stenty z lekiem (2012-11-14 09:34)
 • 7. FO 5 _zest.PTCA_zm. twar. zwapn (2012-11-14 09:34)
 • 8. FO 6_zest. PTCA zawał (2012-11-14 09:34)
 • 9. FO 7- cewniki balon. do zm. długich i trudn. (2012-11-14 09:34)
 • 10. FO 8 _rekanalizacja (2012-11-14 09:34)
 • 11. FO 9 stenty pokr. pasyw. i niepokr (2012-11-14 09:34)
 • 12. FO 10 _zestaw do PTCA (2012-11-14 09:35)
 • 13. FO 11_cew _prow do_PTCA (2012-11-14 09:35)
 • 14. FO 12 prow PTCA_zm trudnych (2012-11-14 09:35)
 • 15. FO 13 _cewn diag do_koro (2012-11-14 09:35)
 • 16. FO 14 _strzyk automat_-_cena (2012-11-14 09:35)
 • 19. FO 17 __ rusztowanie bioabsorb. (2012-11-14 09:35)
 • 17. FO 15 _zest_jedn_z_obłoż_ostry_dyż (2012-11-14 09:36)
 • 18. FO 16 - stentgrafty (2012-11-14 09:37)
 • 20. FO 18_zestaw_do_rotablacji (2012-11-14 09:38)
 • 21. FO 19 _ cewnik prowadzący (2012-11-14 09:38)
 • 22. FO 20 _ TERUMO (2012-11-14 09:38)
 • 23. FO 21 _stenty do bifurkacji (2012-11-14 09:38)
 • 24. FO 22 zestaw do ASD (2012-11-14 09:38)
 • 25. FO 23 _zestaw do zamykania PFO (2012-11-14 09:39)
 • 26. FO 24_protekcja do_ptca_by-passu (2012-11-14 09:39)
 • 27. FO 25 _ sonda do IVUS ENDO SONICS (2012-11-14 09:39)
 • 28. FO 26 _ sonda do IVUS ilab (2012-11-14 09:39)
 • 29. FO 27 _ cewniki balonowe uwal lek (2012-11-14 09:39)
 • 30_zał druki zastrzeżone (2012-11-14 09:40)
 • 31. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-11-14 09:40)
 • 31. wyjaśnienia 1 (2012-12-11 10:41)
 • 32. Wybór Ofert (2013-01-08 11:20)
 • 33. Zestawienie punktacji (2013-01-08 11:21)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26.02.2013 (2013-02-26 09:42)