Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 Euro na usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 29.10.2012r. o godzinie 12:17. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2012-149414. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w dniu 29.10.2012 (2012-10-29 12:22)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED w dniu 01.11.2012 (2012-11-01 12:24)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2012-11-01 12:24)
 • Formularz ofertowy zadanie nr 1 (2012-11-01 12:24)
 • Formularz ofertowy zadanie nr 2 (2012-11-01 12:25)
 • Wzór umowy zadanie nr 1 (2012-11-01 12:25)
 • Wzór umowy zadanie nr 2 (2012-11-01 12:25)
 • Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-11-01 12:25)
 • Zał. nr 2 do oferty (2012-11-01 12:25)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2012-11-01 12:26)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-11-12 13:56)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-12-19 08:07)
 • Informacja z otwarcia ofert (2012-12-19 08:07)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2012-12-19 08:07)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZ.U.E. w dniu 22.12.2012 (2012-12-23 10:22)