Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 Euro na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 29.10.2012r. o godzinie 08:18. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2012-149188. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów.

W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w dniu 29.10.2012 (2012-10-29 08:28)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED w dniu 01.11.2012 (2012-11-01 12:21)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2012-11-01 12:21)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (2012-11-01 12:22)
 • Formularz ofertowy (2012-11-01 12:22)
 • Załącznik nr 1 do oferty (2012-11-01 12:22)
 • Załącznik nr 2 do oferty (2012-11-01 12:23)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2012-11-01 12:23)
 • Oświadczenie z art 22 i art 24 (2012-11-01 12:23)
 • Załączniki - wykazy i oświadczenie (2012-11-01 12:23)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-11-28 07:43)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-12-17 14:18)
 • Informacja z otwarcia ofert (2012-12-17 14:19)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2012-12-17 14:19)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w TED w dniu 5.01.2013 (2013-01-07 07:52)