Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 Euro na dostawę sprzętu używanego przy stabilizacji złamań: śruby, płyty oraz syntetyczny substytu kości dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 12.10.2012r. o godzinie 11:04. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2012-141517. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty.

W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do TED w dniu 12.10.2012 (2012-10-12 12:24)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 17.10.2012 (2012-10-17 11:19)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2012-10-17 11:19)
 • Formularz ofertowy (2012-10-17 11:19)
 • Projekt umowy (2012-10-17 11:19)
 • Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-10-17 11:19)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2012-10-17 11:20)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-11-13 13:26)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-11-26 09:59)
 • Informacja z otwarcia ofert (2012-11-26 09:59)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2012-11-26 09:59)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w TED w dniu 10.01.2013 (2013-01-10 13:53)