Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a) na przeniesienie aparatu rentgenowskiego Siemens Axiom Iconos R-200 numer seryjny 6113 ze Szpitala przy ul. Szkolnej w Poznaniu do Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej adaptacji istniejącego pomieszczenia w budynku "B" Szpitala , na potrzeby przenoszonego aparatu RTG.


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 386006-2012 (2012-10-08 12:16)