DI-381004/2012 Wymiana 4 dźwigów windowych w budynku E Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu wraz z przebudową części budynku w zakresie postawienia nowych ścian przeszklonych

DI-381004/2012 Wymiana 4 dźwigów windowych w budynku E Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu wraz z przebudową części budynku w zakresie postawienia nowych ścian przeszklonych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 02.10.2012r. o godzinie 08:10

 

Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 02.10.2012r.

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED

http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Windy

 

W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jego treść

na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl

 

Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularze, projekt umowy, dokumentacja projektowa i inne, zostaną zamieszczone jako załączniki, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE o zamówieniu 2012-135758 wysłane do publikacji w dniu 02.10.2012r. (2012-10-02 08:21)
 • OGŁOSZENIE o zamówieniu Nr 2012/S 192-315815 z dnia 05.10.2012 (2012-10-05 10:06)
 • SIWZ - wymiana 4 dźwigów w budynku E (2012-10-05 10:07)
 • SIWZ - załącznik nr 1 Formularze (2012-10-05 10:07)
 • SIWZ - załącznik nr 2 Projekt Umowy (2012-10-05 10:07)
 • SIWZ - załącznik nr 3 Dokumentacja projektowa (2012-10-05 10:07)
 • OGŁOSZENIE wysłane do publikacji w dniu 19.10.2012 (2012-10-19 14:00)
 • ZMIANA treści SIWZ dokonana w dniu 19.10.2012r. (2012-10-19 14:21)
 • OGŁOSZENIE Nr 2012/S 205-336309 z dnia 24.10.2012r. (2012-10-24 09:18)
 • SIWZ - załącznik nr 1 Formularze - ZMIANA treści dokonana w dniu 19.10.2012r (2012-10-25 08:57)
 • ODPOWIEDŹ na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 24.10.2012r. (2012-10-26 08:24)
 • INFORMACJA o wyborze oferty (2012-12-03 12:36)
 • OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia Nr 2012/S 248-408744 z dnia 27.12.2012r. (2012-12-27 09:33)