Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych do powierzchni małych i dużych, narzędzi, sprzętu medycznego, dezynfekcji maszynowej oraz środków do dezynfekcji skóry i błon śluzowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych do powierzchni małych i dużych, narzędzi, sprzętu medycznego, dezynfekcji maszynowej oraz środków do dezynfekcji skóry i błon śluzowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 28.09.2012r. o godzinie 13:32. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2012-134705. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Dz. U.U.E w dniu 28.09.2012 (2012-09-28 13:56)
 • Ogłoszenie opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 3.10.2012 (2012-10-03 10:48)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2012-10-03 10:50)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2012-10-03 10:51)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2012-10-03 10:51)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-10-03 10:52)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2012-10-03 10:52)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-10-22 12:04)
 • Sprostowanie do wyjaśnień nr 1 do SIWZ z dnia 22.10.2012 (2012-10-26 11:25)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-12-11 11:40)
 • Informacja z otwarcia ofert (2012-12-11 11:40)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2012-12-11 11:41)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013-01-22 10:13)