Dostawa endoprotez bezcementowych, cementowanych stawu biodrowego, systemu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego oraz rewizyjnej protezy biodra typu Octopus dla potrzeb Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu WSM im. J Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 200.000 euro na dostawę endoprotez bezcementowych, cementowanych stawu biodrowego, systemu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego oraz rewizyjnej protezy biodra typu Octopus - dla WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 14.09.2011r. o godz 10:18

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 14.09.2011r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Protezy ortopedyczne

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu - wstępne 14.09.2012 (2012-09-14 10:34)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 19.09.2012r. (2012-09-19 11:14)
 • 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - ENDOPROTEZY (2012-09-19 11:14)
 • 2. formularz ofertowy pakiet 1 (2012-09-19 11:14)
 • 3. formularz - pakiet 2 (2012-09-19 11:14)
 • 4. formularz - pakiet 3 (2012-09-19 11:14)
 • 5.WZOR_UMOWY endoprotezy (2012-09-19 11:15)
 • 6_zał druki zastrzeżone (2012-09-19 11:15)
 • 7. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-09-19 11:15)
 • 8. Zmiana nr 1 (2012-09-25 12:11)
 • 9. wyjaśnienia 1 (2012-10-08 08:55)
 • 11. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2012-10-25 08:21)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wstępne (2012-11-07 10:49)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08.11.2012 (2012-11-08 11:14)
 • Powtórka ogłoszenia z dnia 08.11.2012 (2012-11-12 09:14)
 • Powtórka 2 ogłoszenie z dnia 08.11.2012 (2012-11-12 09:19)