Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na dostawę obłożeń i odzieży sterylnej do zabiegów operacyjnychb dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na dostawę obłożeń i odzieży sterylnej do zabiegów operacyjnychb dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 05.09.2012r. o godzinie 13:10. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2012-123097. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Zestawy medyczne
W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Dz.U.U.E w dniu 05.09.2012 (2012-09-05 13:41)
 • Ogłoszenie opublikowane w Dz. U. U. E w dniu 07.09.2012 (2012-09-07 12:56)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2012-09-07 12:57)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2012-09-07 12:57)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2012-09-07 12:58)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-09-07 12:58)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2012-09-07 12:58)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-09-28 14:04)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-10-26 12:31)
 • Informacja z otwarcia ofert (2012-10-26 12:31)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2012-10-26 12:31)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013-01-07 07:23)