DI-381003/2012 Wymiana 4 dźwigów windowych w budynku E Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu wraz z przebudową części budynku w zakresie postawienia nowych ścian przeszklonych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej   w dniu 10.08.2012r.  o  godzinie 08:45

 

Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 10.08.2012r.

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED

http://ted.europa.eu  pod nazwą: PL-Poznań: Windy

 

W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jego treść

na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularze, projekt umowy, dokumentacja projektowa i inne, zostaną zamieszczone  jako załączniki, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE o zamówieniu wysłane w dniu 10.08.2012. (2012-08-10 14:12)
  • OGŁOSZENIE o zamówieniu 2012-S 156-260472 z dnia 16.08.2012. (2012-08-16 09:21)
  • SIWZ - wymiana 4 dźwigów windowych (2012-08-16 09:22)
  • SIWZ - załącznik nr 1 Formularze (2012-08-16 09:22)
  • SIWZ - załącznik nr 3 Dokumentacja projektowa i STWiOR (2012-08-16 09:22)
  • SIWZ - załącznik nr 2 Projekt Umowy (2012-08-16 09:34)
  • Zawiadomienie z dnia 21.09.2012r. o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (2012-09-21 11:24)
  • Dodatkowe informacje - UNIEWAŻNIENIE - OGŁOSZENIE 2012-S 184-301648 (2012-09-25 09:30)