Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a na obsługę serwisową tomografu komputerowego SOMATOM Sensation 40 o numerze seryjnym 57239, stanowiącego wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazkowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 2012-OJS153-255206-pl (2012-08-10 13:10)