Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a na dostawę zestawów jednorazowych markerów do systemu neuronawigacji dla Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 292224-2012 (2012-08-08 14:14)