PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 200.000 EURO na dostawę leków chemioterapeutycznych stosowanych w programach LEKOWYCH, w Hematologii dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 200.000 EURO

na dostawę leków chemioterapeutycznych stosowanych w programach LEKOWYCH, w Hematologii

dla potrzeb

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

im. J. Strusia w Poznaniu

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 03.08.2012r. o godzinie 11:02

Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.03.08.2012r.

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne

W dniu publikacji tego ogłoszenia,  Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • 9. FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (2012-08-03 13:01)
  • 2012-OJS151-252743-pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLIKACJA (2012-08-08 09:51)
  • Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (2012-08-08 09:52)
  • Formularz ofertowy (2012-08-08 09:52)
  • Wzór umowy (2012-08-08 09:52)
  • Zalaczniki do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-08-08 09:53)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2012-08-08 09:53)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-09-19 13:33)
  • Informacja z otwarcia ofert ocena i porównanie ofert złożonych 13.09.2012r. (2012-09-19 13:33)
  • ENOTICES_magdag-2013-024700-F03-PL (2013-02-18 15:13)