PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 200.000 EURO na dostawę sprzętu ogólnomedycznego sterylnego i niesterylnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 200.000 EURO

na dostawę sprzętu ogólnomedycznego sterylnego i niesterylnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 02.08.2012r. o godzinie 16:31

Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.02.08.2012r.

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Jednorazowe,niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

W dniu publikacji tego ogłoszenia,  Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 


ZAŁĄCZNIKI

 • 9. ENOTICES_magdag-2012-108763-F02-PL FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA DO TED (2012-08-02 16:43)
 • 2012-OJS150-251087-pl PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (2012-08-07 09:56)
 • 4. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OGÓLNOMEDYCZNY 2012 (2012-08-07 09:57)
 • 5. FORMULARZ OFERTOWY (2012-08-07 09:57)
 • 6. PROJEKT UMOWY (2012-08-07 09:57)
 • 7. Wzor_zastrzezenia_tajemnicy_przedsiebiorstwa (2012-08-07 09:57)
 • 8. Zalaczniki_nr_3_i_4_do_SIWZ_-_oswiadczenia_z_art__22_i_24 (2012-08-07 09:57)
 • 11. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-09-03 10:03)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2012-12-28 14:01)
 • Informacja dot. zbiorczego zestawienia ofert i cen złozonych do postepowania. (2012-12-28 14:02)
 • Streszczenie oceny porównania ofert (2012-12-28 14:02)
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIA PAKIETU NR 53 (2013-01-15 13:55)
 • ENOTICES_magdag-2014-000140-F03-PL (2014-01-02 11:05)