PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 200.000 EUROna dostawę leków stosowanych w programach LEKOWYCH:m.in.leczenia RZS i MIZS o przebiegu agresywnym, leczenia inhibitorami TNF ALFA z ciężką postacią aktywną ZZSK oraz leczenia ŁZS o przebiegu agresywnym dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 200.000 EURO

na dostawę leków stosowanych w programach LEKOWYCH:

m.in.

leczenia RZS i MIZS o przebiegu agresywnym, leczenia inhibitorami TNF ALFA z ciężką postacią aktywną ZZSK oraz leczenia ŁZS o przebiegu agresywnym

dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

im. J. Strusia w Poznaniu

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 30.07.2012r. o godzinie 13:13

Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.30.07.2012r.

 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne

W dniu publikacji tego ogłoszenia,  Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl

Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • 9. ENOTICES_magdag-2012-106115-F02-PL (2012-07-30 13:55)
  • 2012-OJS148-247250-pl PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (2012-08-03 09:08)
  • 4._Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_-_leki WZW_2012 (2012-08-03 09:08)
  • 5. Formularz ofertowy (2012-08-03 09:08)
  • 6. WZÓR UMOWY (2012-08-03 09:08)
  • 7. zał druk zastrz inf of (2012-08-03 09:08)
  • 8. Zalaczniki do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-08-03 09:08)
  • 15. Ogłoszenie o wyborze oferty (2012-09-18 12:31)
  • 9.A. Informacja z otwarcia ofert ocena,porównanie,streszczenie oceny ofert (2012-09-18 12:31)
  • 2012-OJS237-389674-pl PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2012-12-10 07:31)