Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika na zaot ciekły

Przetarg nieograniczony powyżej 200.000 euro na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika na azot ciekły - dla WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 26.07.2012r. o godz 11:54

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 26.07.2012r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Gazy medyczne

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego trść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostana zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie wstępne 26.07.2012 (2012-07-26 12:03)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 31.07.2012 (2012-07-31 11:28)
 • 1. SIWZ - gazy medyczne (2012-07-31 11:28)
 • 2. Formularz ofertowy - gazy medyczne (2012-07-31 11:28)
 • 3. umowa - gazy medyczne (2012-07-31 11:28)
 • 4_zał druki zastrzeżone (2012-07-31 11:28)
 • 5. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-07-31 11:28)
 • 6. Wyjaśnienia 1 (2012-08-17 12:57)
 • Zmiana ogłoszenia wstępna 17.08.2012r. (2012-08-17 12:57)
 • zmiana ogłoszenia 22.08.2012 (2012-08-22 09:48)
 • 12. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2012-09-18 13:11)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 16.10.2012r. (2012-10-16 09:53)