Przetarg nieograniczony powyżej 200.000 EURO na dostawę wyrobów medycznych dla Anestezjologii i Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 24.07.2012r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED- http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Przyrządy do anestezji. W dniu publikacji tego ogłoszenia Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl. Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne, zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do TED 2012-102944-F02-PL z dnia 24.07.2012r. (2012-07-24 12:17)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 27.07.2012 (2012-07-27 09:47)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2012-07-27 09:48)
 • Formularz ofertowy (2012-07-27 09:50)
 • Wzór umowy (2012-07-27 09:50)
 • Zalacznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenia z art 22 i 24 (2012-07-27 09:58)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2012-07-27 09:59)
 • Zmiana do SIWZ (2012-08-08 12:05)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2012-08-23 11:27)
 • Zmiana nr 2 do SIWZ (2012-08-24 10:52)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-10-08 13:02)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (2012-10-08 13:05)
 • Informacja o punktacji przyznanej ofertom (2012-10-08 13:05)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZ.U.U.E. z dnia 15.11.2012r. 2012-OJS220-361531-pl (2012-11-15 09:48)