Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp na dostawę odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa aparatów, tj. Pakiet 7: odczynniki do elektroforezy do aparatu Cormay dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu- ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE (do 20%) do umowy nr DZP/178/2011 z dnia 08.06.2011r.


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (2012-07-09 09:19)