Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp na dostawę odczynników laboratoryjnych , kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatora Dimension X pand Plus -firmy Siemens Sp. z o.o., dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu- ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE (do 20%) do umowy nr DZP/182/2011 z dnia 09.06.2011r.


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (2012-05-28 13:53)