Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 Euro na dostawę sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 17.05.2012r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.17.05.2012r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Wyroby do angiografii. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Dz.U.E w dniu 17.05.2012r. (2012-05-17 10:03)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 22.05.2012r (2012-05-22 11:24)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2012-05-22 11:24)
 • Formularz ofertowy (2012-05-22 11:24)
 • Wzór umowy (2012-05-22 11:25)
 • Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-05-22 11:25)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2012-05-22 11:25)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-06-08 10:58)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-06-28 08:01)
 • Informacja z otwarcia ofert (2012-06-28 08:02)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2012-06-28 08:02)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 220508-2012 - TED Tenders Electronic Daily (2012-07-16 07:59)