Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp na dostawę odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnychi zużywalnych do analizatora ADVIA Centaur CP-firmy Siemens Sp. z o.o. dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpital;a Miejskiego im. J.Strusia w Poznaniu- ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE ( do 20%) do umowy nr DZP/322/2011 z dnia 14.10.2011r.


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (2012-05-16 12:59)