Dostawa sprzetu i produktów jednorazowego uzytku do zabiegów okulistycznych dla potrzeb Okulistycznej Sali Operacyjnej WSM im. J. Strusia w Poznanu

Przetarg nieograniczony powyżej 200.000 euro na dostawę sprzętu i produktów jednorazowego użytku dla potrzeb Okulistycznej Sali Operacyjnej  dla WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 25.04.2012r. o godz 09:37

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 25.04.2012r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Soczewki śródoczne

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego trść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu - wstępne 25.04.2012 (2012-04-25 09:49)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 27.04.2012 (2012-04-27 13:27)
 • 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - (2012-04-27 13:27)
 • 2. FORMULARZ_OFERTOWY_sprzet_okulistyczny (2012-04-27 13:27)
 • 3. umowa (2012-04-27 13:27)
 • 4_zał druki zastrzeżone (2012-04-27 13:27)
 • 5. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-04-27 13:27)
 • 10. Wyjaśnienia 1 (2012-05-18 09:21)
 • 12. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2012-06-25 09:02)
 • Ogłoszenie wstępne o udzieleniu zamówienia 21.08.2012r. (2012-08-21 14:26)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23.08.2012r. (2012-08-23 09:34)