Przetarg nieograniczony powyżej 200.000 euro na dostawę środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 28.03.2012r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn. 28.03.2012r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Różne produkty lecznicze. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane do TED (2012-03-28 10:17)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU opubllikowane w TED (2012-04-02 08:18)
 • Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (2012-04-02 08:18)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2012-04-02 08:18)
 • Wzór umowy (2012-04-02 08:19)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ - oświadczenia z art 22 i 24 (2012-04-02 08:20)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2012-04-02 08:20)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-06-05 13:54)
 • Informacja z otwarcia ofert (2012-06-05 13:55)
 • Streszczenie oceny ofert-laczna punktacja (2012-06-05 13:56)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w Pakiecie 3 (2012-06-25 13:42)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.S. w dniu 10.07.2012r. (2012-07-10 10:03)