Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na dostawę implantów do stabilizacji kręgosłupa oraz sprzętu jałowego do zabiegów operacyjnych Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 23.03.2012r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn. 23.03.2012r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Implanty chirurgiczne. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w dniu 23.03.2012 (2012-03-23 13:33)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 28.03.2012 (2012-03-28 12:28)
 • 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2012-03-28 12:28)
 • 5. Formularz ofertowy (2012-03-28 12:28)
 • 6. Projekt umowy (2012-03-28 12:29)
 • 7. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-03-28 12:29)
 • 8. Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2012-03-28 12:29)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-04-10 12:30)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2012-04-17 09:26)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-05-10 14:06)
 • Informacja z otwarcia ofert (2012-05-10 14:06)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2012-05-10 14:06)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 13.06.2012r. (2012-06-13 13:45)