Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 Euro na usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 05.01.2012r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.05.01.2012r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl . Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzory umów i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do Dz.U.U.E. w dniu 05.01.2012r. (2012-01-05 13:55)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 10.01.2012 (2012-01-10 12:58)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2012-01-10 12:58)
 • Formularz ofertowy zadanie nr 1 (2012-01-10 12:58)
 • Formularz ofertowy zadanie nr 2 (2012-01-10 12:58)
 • Wzór umowy zadanie nr 1 (2012-01-10 12:58)
 • Wzór umowy zadanie nr 2 (2012-01-10 12:59)
 • Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2012-01-10 12:59)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2012-01-10 12:59)
 • Załącznik nr 2 do oferty (2012-01-10 13:00)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-02-17 14:19)
 • Informacja z otwarcia ofert (2012-02-17 14:19)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2012-02-17 14:19)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 1.03.2012r. (2012-03-01 13:28)