Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 EURO na dostawę opatrunków dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 23.12.2011r. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 23.12.2011r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbiższych 5 dni w bazie TED- http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Opatrunki. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść, również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl. Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne, zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do TED 2011-179586-F02-PL z dnia 23.12.2011r. (2011-12-23 11:24)
 • 406027_2011.pl_ts PUBLIKACJA OGŁOSzenia O ZAMÓIENIU (2011-12-29 07:59)
 • SIWZ OPATRUNKI 2011 (2011-12-29 07:59)
 • Formularz ofertowy OPATRUNKI 2011 (2011-12-29 07:59)
 • WZOR UMOWY 2011 (2011-12-29 07:59)
 • Zalacznik_nr_3_i_4_do_SIWZ_-_oswiadczenia_z_art__22_i_24 (2011-12-29 07:59)
 • Druk zastrz inf of (2011-12-29 07:59)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2012-01-12 11:19)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2012-01-17 13:02)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2012-02-23 12:35)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (2012-02-23 12:35)
 • Informacja o punktacji przyznanej ofertom (2012-02-23 12:36)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w pakietach 11 i 21 (2012-03-06 12:23)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w ted 101163_2012.pl_ts (2012-03-30 10:31)